در تصاویر زیر نقاشی هایی را مشاهده میکنید که تماما با لاک ناخن کشیده شده اند. این آثار در سایزهای بزرگ نمایشگاهی نیز عرضه میشوند.

 

در تصاویر زیر نقاشی هایی را مشاهده میکنید که تماما با لاک ناخن کشیده شده اند.این آثار در سایزهای بزرگ نمایشگاهی نیز عرضه میشوند.

 


 

 

Fashion Fantasy From Bottles Of Nail Polish

 

Fashion Fantasy From Bottles Of Nail Polish

Fashion Fantasy From Bottles Of Nail Polish

 

Fashion Fantasy From Bottles Of Nail Polish

 

Fashion Fantasy From Bottles Of Nail Polish

 

Fashion Fantasy From Bottles Of Nail Polish

 

Fashion Fantasy From Bottles Of Nail Polish

 

Fashion Fantasy From Bottles Of Nail Polish

Fashion Fantasy From Bottles Of Nail Polish

Fashion Fantasy From Bottles Of Nail Polish

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه