عکس سلفی‌ای که در نگاه اول یک عکس معمولی است باعث ترس بسیاری از کاربران فضای مجازی شد . بازتاب تصویر زن و شوهر در شیشه پشت سرشان باعث این ترس شده بود . در حالی که به نظر می رسد یک دستکاری ناشیانه در این عکس باعث این همه ترس شده باشد ولی صاحب عکس اذعان دارد که این عکس به هیچ عنوان فتوشاپ شده نیست!.

عکس سلفی‌ای که در نگاه اول یک عکس معمولی است باعث ترس بسیاری از کاربران فضای مجازی شد .

بازتاب تصویر زن و شوهر در شیشه پشت سرشان باعث این ترس شده بود .در حالی که  به نظر می رسد یک دستکاری ناشیانه در این عکس باعث این همه ترس شده باشد ولی صاحب عکس اذعان دارد که این عکس به هیچ عنوان فتوشاپ شده نیست!

 

.
1538488_593

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه