نکته این عکس چیست؟

نکته این عکس چیست؟ - تصویر 1

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

یک هنرمند 35 ساله و متخصص نقاشی «بادی پینتینگ» با کمک بدن انسان طرح یک طوطی را کشیده که بسیار دقیق و حرفه ای است.

همه در ابتدا با دیدن این عکس متوجه یک طوطی می شوند اما پس از اندکی دقت می بینند که این یک انسان یک پرنده.

 

این نقاشی که پنج ساعت آماده سازی آن زمان برده بسیار دقیق بوده به طوریکه در اندازه های میلی متری کار شده است. 

 

 

نکته این عکس چیست؟ - تصویر 2

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه