برخی از مردم کشورمان مانند اکثر وقایع بین‌المللی مهم که به سراغ صفحه اینستاگرام چهره‌های مطرح می‌روند، بعد از انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا، به سراغ صفحه اینستاگرام هیلاری کلینتون، دونالد و ایوانکا ترامپ رفتند و پیام‌هایی را برایشان گذاشتند.

هجوم کاربران ایرانی به صفحات هیلاری و ترامپ

برخی از مردم کشورمان مانند اکثر وقایع بین‌المللی مهم که به سراغ صفحه اینستاگرام چهره‌های مطرح می‌روند، بعد از انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا، به سراغ صفحه اینستاگرام هیلاری کلینتون، دونالد و ایوانکا ترامپ رفتند و پیام‌هایی را برایشان گذاشتند.

 

 

هجوم کاربران ایرانی به صفحات هیلاری و ترامپ 

 

هجوم کاربران ایرانی به صفحات هیلاری و ترامپ 

 

هجوم کاربران ایرانی به صفحات هیلاری و ترامپ 

 

هجوم کاربران ایرانی به صفحات هیلاری و ترامپ 

 

هجوم کاربران ایرانی به صفحات هیلاری و ترامپ 

 

هجوم کاربران ایرانی به صفحات هیلاری و ترامپ

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه