اظهارات مدیرعامل سایپا درباره پراید همه را شوکه کرده. او اخیرا گفته: هیچ خودرویی توان رقابت با خودروی پراید را از نظر قیمت و کیفیت ندارد!.

اظهارات مدیرعامل سایپا درباره پراید همه را شوکه کرده. او اخیرا گفته: هیچ خودرویی توان رقابت با خودروی پراید را از نظر قیمت و کیفیت ندارد!


 

هیچ خودرویی توان رقابت با خودروی پراید را ندارد! - تصویر 1

.

نتیجه تصویری برای پراید طنزنتیجه تصویری برای پراید طنزنتیجه تصویری برای پراید طنز

نتیجه تصویری برای پرایدنتیجه تصویری برای پراید

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه