تا لود شدن تصاویر متحرک صبور باشید. وقتی دوچرخه سوارهای اهل جمهوری رواندا برای نخستین بار برف می بینند. وقتی متوجه می شود که وی نخستین فردی است که روی کره ماه پیاده روی کرده. این کودک برای نخستین بار است که کیک تولد می بیند. این مادربزرگ ۸۴ ساله برای نخستین بار آی پد به دست گرفته و شاهکاری که در تصویر می بینید را خلق کرده است. این پسر نابینا برای نخستین بار است که گربه ای را در آغوش می گیرد. این دختربچه برای نخستین بار است که صداها را می شنود. نوزادی که برای نخستین بار بین پدر و برادر دوقلوی ...

تا لود شدن تصاویر متحرک صبور باشید

وقتی دوچرخه سوارهای اهل جمهوری رواندا برای نخستین بار برف می بینند.

وقتی دوچرخه سوارهای اهل جمهوری رواندا برای نخستین بار برف می بینند.

وقتی متوجه می شود که وی نخستین فردی است که روی کره ماه پیاده روی کرده است.

وقتی متوجه می شود که وی نخستین فردی است که روی کره ماه پیاده روی کرده.

این کودک برای نخستین بار است که کیک تولد می بیند.

این کودک برای نخستین بار است که کیک تولد می بیند.

این مادربزرگ 84 ساله برای نخستین بار آی پد به دست گرفته و شاهکاری که در تصویر می بینید را خلق کرده است.

این مادربزرگ ۸۴ ساله برای نخستین بار آی پد به دست گرفته و شاهکاری که در تصویر می بینید را خلق کرده است.

این پسر نابینا برای نخستین بار است که گربه ای را در آغوش می گیرد.

این پسر نابینا برای نخستین بار است که گربه ای را در آغوش می گیرد.

این دختربچه برای نخستین بار است که صداها را می شنود.

این دختربچه برای نخستین بار است که صداها را می شنود.

نوزادی که برای نخستین بار بین پدر و برادر دوقلوی او (عموی کودک) گیج شده و توان تشخیصی خود را از دست می دهد.

نوزادی که برای نخستین بار بین پدر و برادر دوقلوی او (عموی کودک) گیج شده و توان تشخیصی خود را از دست می دهد.

واکنش کودک به اولین باران تابستانی

واکنش کودک به اولین باران تابستانی

این پیرزن قول داده بود که اگر به یکصد سالگلی برسد، برای نخستین بار سوار موتورسیکلت خواهد شد و د این عکس می بینید که به عهد خود وفا کرده.

این پیرزن قول داده بود که اگر به یکصد سالگلی برسد، برای نخستین بار سوار موتورسیکلت خواهد شد و در این عکس می بینید که به عهد خود وفا کرده.

پسری که برای اولین بار توانسته شئی را با دست راست خود بگیرد.

پسری که برای اولین بار توانسته شئی را با دست راست خود بگیرد.

دیدن برنامه آتش بازی برای اولین بار

دیدن برنامه آتش بازی برای اولین بار

وقتی کودک برای نخستین بار می تواند والدین خود را ببیند.

وقتی کودک برای نخستین بار می تواند والدین خود را ببیند.

وقتی کودکان چینی برای نخستین بار یک انسان مو قرمز می بینند.

وقتی کودکان چینی برای نخستین بار یک انسان مو قرمز می بینند.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه