پست های زیر یکی از آثار هنرمندی به نام Kerby Rosanes است که در عرض ۱۸ ساعت ۲۴۸ هزار بار دیدن شد و ۱۶٫۸۵۱ کامنت به خود اختصاص داد. تصویر بعد گربه ای را نشان می دهد که به علت خراب کاری که در تصویر می بینید توسط صاحبش تنبیه شده است. چهره با مزه این گربه پربازدیدترین پست امروز شد. این عکس در عرض ۲۱ ساعت بیش از یک میلیون بازدید به خود اختصاص داد. پست بعدی، طرح هایی از ایده آل گرایی در کار نمایش می دهد که در عرض ۲۰ ساعت بیش از ۳۳۰ هزار بار توسط کاربران بازدید شد. عکس "نوار مغناطیسی" یک تصویر نوس ...

پست های زیر یکی از آثار هنرمندی به نام  Kerby Rosanes است که در عرض ۱۸ ساعت ۲۴۸ هزار بار دیدن شد و ۱۶٫۸۵۱ کامنت به خود اختصاص داد.

 

پر بازدید ترین پست های امروز در سراسر جهان//درحال کار

 

پر بازدید ترین پست های امروز در سراسر جهان//درحال کار

 

پر بازدید ترین پست های امروز در سراسر جهان//درحال کار

 

پر بازدید ترین پست های امروز در سراسر جهان//درحال کار

 

پر بازدید ترین پست های امروز در سراسر جهان//درحال کار

 

پر بازدید ترین پست های امروز در سراسر جهان//درحال کار

 

تصویر بعد گربه ای را نشان می دهد که به علت خراب کاری که در تصویر می بینید توسط صاحبش تنبیه شده است. چهره با مزه این گربه پربازدیدترین پست امروز شد. این عکس در عرض ۲۱ ساعت بیش از یک میلیون بازدید به خود اختصاص داد. 

 

پر بازدید ترین پست های امروز در سراسر جهان

 

پست بعدی، طرح هایی از ایده آل گرایی در کار نمایش می دهد که در عرض ۲۰ ساعت بیش از ۳۳۰ هزار بار توسط کاربران بازدید شد. 

 

پر بازدید ترین پست های امروز در سراسر جهان

 

پر بازدید ترین پست های امروز در سراسر جهان

 

پر بازدید ترین پست های امروز در سراسر جهان

 

پر بازدید ترین پست های امروز در سراسر جهان

 

پر بازدید ترین پست های امروز در سراسر جهان

 

پر بازدید ترین پست های امروز در سراسر جهان

 

پر بازدید ترین پست های امروز در سراسر جهان

 

پر بازدید ترین پست های امروز در سراسر جهان

 

پر بازدید ترین پست های امروز در سراسر جهان

 

پر بازدید ترین پست های امروز در سراسر جهان

 

پر بازدید ترین پست های امروز در سراسر جهان

 

پر بازدید ترین پست های امروز در سراسر جهان

 

پر بازدید ترین پست های امروز در سراسر جهان

 

عکس "نوار مغناطیسی"  یک تصویر نوستالوژی برای کاربران فضای مجازی است. این پست سوئدی در عرض ۱۳ ساعت ۴۴۲ هزار بار مورد بازدید کاربران قرار گرفت.

 

پر بازدید ترین پست های امروز در سراسر جهان

 

انتهای پیام/

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه