به گزارش گاردین این کارناوال از ۲۳ ژانویه شروع و تا ۹ فوریه به طول می‌انجامد و شامل شام، رقص و سرور، بالماسکه، رژه و موسیقی است. ۱٫ مردم در ریوکانارجیو به عنوان یک گروه هنری در افتتاحیه کارناوال بزرگ نمایشی. ۲٫ اجرای بازیگران بر قایقی روی کانال کانارجیو در افتتاحیه کارناوال. ۳٫ کانال ها با رژه های رنگارنگ قایقرانان زنده می‌شوند. ۴٫ قایق‌ها در زیر پل مملو از جمعیت رژه می‌روند. ۵٫ لباس های پر زرق و برق قایقرانان، زینت آبها شده است. ۶٫ هیچ چیز نمی‌تواند هیجان مردم درحال رژه از این کارناوال را ب ...

 به گزارش گاردین این کارناوال از ۲۳ ژانویه شروع و تا ۹ فوریه به طول می‌انجامد و شامل شام، رقص و سرور، بالماسکه، رژه و موسیقی است.

 
عکس‌های عجیب از کارناوال رقص ونیز
۱٫ مردم در ریوکانارجیو به عنوان یک گروه هنری در افتتاحیه کارناوال بزرگ نمایشی

عکس‌های عجیب از کارناوال رقص ونیز
۲٫ اجرای بازیگران بر قایقی روی  کانال کانارجیو در افتتاحیه کارناوال

عکس‌های عجیب از کارناوال رقص ونیز
۳٫ کانال ها با رژه های رنگارنگ قایقرانان زنده می‌شوند.

عکس‌های عجیب از کارناوال رقص ونیز
۴٫ قایق‌ها در زیر پل مملو از جمعیت رژه می‌روند.

عکس‌های عجیب از کارناوال رقص ونیز
۵٫ لباس های پر زرق و برق قایقرانان، زینت آبها شده است.

عکس‌های عجیب از کارناوال رقص ونیز
۶٫ هیچ چیز نمی‌تواند هیجان مردم درحال رژه از این کارناوال را بپوشاند.

عکس‌های عجیب از کارناوال رقص ونیز
۷٫ انتخاب استادانه لباس ها و زر و زیور ها و موسیقی رنگ و لعاب مخصوصی به کارناوال می‌دهد.

عکس‌های عجیب از کارناوال رقص ونیز
۸٫ مردم با لباس‌های جذاب در خیابان راه می‌روند.

عکس‌های عجیب از کارناوال رقص ونیز
۹٫ بعضی از مردم  از فرصت استفاده می‌کنند و صرف نوشیدنی را به برنامه اضافه می‌کنند.

عکس‌های عجیب از کارناوال رقص ونیز
۱۰٫ یک زوج خندان روی پل "پرونته‌دی‌سوسپری"

عکس‌های عجیب از کارناوال رقص ونیز
۱۱٫ مردی با لباس جالب

عکس‌های عجیب از کارناوال رقص ونیز
۱۲٫ زنی با ماسک و لباسی عجیب

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه