جسد مردی ۵۴ ساله پس از گذشت یکسال از زمان مرگش ، توسط ماموران سازمان آتش نشانی دزفول کشف شد.

جسد مردی ۵۴ ساله پس از گذشت یکسال از زمان مرگش ، توسط ماموران سازمان آتش نشانی دزفول کشف شد.
 
 
 
 
کشف جسدی در دزفول پس از یکسال +۱۸ - تصویر 1
 
 
کشف جسدی در دزفول پس از یکسال +۱۸ - تصویر 2
 
 
کشف جسدی در دزفول پس از یکسال

 

 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه