ظرف سفالی که در گور پنج هزار ساله در شهر سوخته یافت شد، دارای پنج نقش از حرکت یک بز برای خوردن برگ است. این نقش را نخستین انیمیشن جهان می‌دانند. این اثر در موزه ملی نگه‌داری می‌شود.

ظرف سفالی که در گور پنج هزار ساله در شهر سوخته یافت شد، دارای پنج نقش از حرکت یک بز برای خوردن برگ است. این نقش را نخستین انیمیشن جهان می‌دانند. این اثر در موزه ملی نگه‌داری می‌شود.

 

نخستین انیمیشن جهان 

 

نخستین انیمیشن جهان 

 

نخستین انیمیشن جهان

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه