آخرین آمارها نشان می‌دهد چین با یک میلیارد و سیصد نفر جمعیت، ۲۴ میلیون معتاد به اینترنت دارد و این موضوع باعث راه اندازی ۴۰۰ مؤسسه و ۲۵۰ کمپ‌های ترک اعتیاد در این کشور شده است. بسیاری از نوجوانان چینی روزانه بیش از ۶ ساعت را پای اینترنت، چت و بازی های رایانه ای می گذرانند و در این مدت حتی از خوردن، آشامیدن و رفتن به دستشویی هم خودداری می‌کنند. وضعیت اعتیاد نوجوانان چینی به اینترنت در دهه گذشته باعث شده در سال ۲۰۰۴ اولین کمپ ترک اعتیاد به اینترنت در پکن راه اندازی شود. در این مرکز که توسط ی ...

 آخرین آمارها نشان می‌دهد چین با یک میلیارد و سیصد نفر جمعیت، ۲۴ میلیون معتاد به اینترنت دارد و این موضوع باعث راه اندازی ۴۰۰ مؤسسه و ۲۵۰ کمپ‌های ترک اعتیاد در این کشور شده است. بسیاری از نوجوانان چینی روزانه بیش از ۶ ساعت را پای اینترنت، چت و بازی های رایانه ای می گذرانند و در این مدت حتی از خوردن، آشامیدن و رفتن به دستشویی هم خودداری می‌کنند. وضعیت اعتیاد نوجوانان چینی به اینترنت در دهه گذشته باعث شده در سال ۲۰۰۴ اولین کمپ ترک اعتیاد به اینترنت در پکن راه اندازی شود.

در این مرکز که توسط یک روانشناس با نام « تائو ران» راه‌اندازی شد معتادان تحت نظر سربازان و افسران سابق نظامی قرار می گیرند و فعالیت های متنوع فرهنگی و ورزشی را تا ترک کامل اعتیاد خود دنبال می‌کنند. مسئولان این مرکز می‌گویند هدف از راه اندازی کمپ، دور کردن نوجوانان و جوانان از یکجانشینی و وادار کردن آنها به تحرک و نشاط و فعالیت است.  
 

کمپ ترک اعتیاد به اینترنت - تصویر 1

کمپ ترک اعتیاد به اینترنت - تصویر 2

کمپ ترک اعتیاد به اینترنت - تصویر 3

کمپ ترک اعتیاد به اینترنت - تصویر 4

کمپ ترک اعتیاد به اینترنت - تصویر 5

کمپ ترک اعتیاد به اینترنت - تصویر 6

کمپ ترک اعتیاد به اینترنت - تصویر 7

کمپ ترک اعتیاد به اینترنت - تصویر 8

کمپ ترک اعتیاد به اینترنت - تصویر 9

کمپ ترک اعتیاد به اینترنت - تصویر 10

کمپ ترک اعتیاد به اینترنت - تصویر 11

کمپ ترک اعتیاد به اینترنت - تصویر 12

کمپ ترک اعتیاد به اینترنت - تصویر 13

کمپ ترک اعتیاد به اینترنت - تصویر 14

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه