اینجا یک بلوک آپارتمانی ده طبقه با سوییت های کاملاً یک شکل در شرق شهر بخارست در رومانی است. عکاس خوش ذوق رومانیایی، آقای Bogdan Gîrbovan از ساکنان هر کدام از این طبقات، یک عکس گرفته است. در واقع در این پروژه ی عکاسی، زندگی کاملاً متفاوت در خانه ی کاملاً یک شکل به تصویر کشیده شده است. این ساختمان در سال ۱۹۶۶ میلادی احداث شده است و آقای Bogdan Gîrbovan در طبقه ی دهم آن ساکن است.

 

اینجا یک بلوک آپارتمانی ده طبقه با سوییت های کاملاً یک شکل در شرق شهر بخارست در رومانی است.عکاس خوش ذوق رومانیایی، آقای Bogdan Gîrbovan از ساکنان هر کدام از این طبقات، یک عکس گرفته  است. در واقع در این پروژه ی عکاسی، زندگی کاملاً متفاوت در خانه ی کاملاً یک شکل به تصویر کشیده شده است. این ساختمان در سال ۱۹۶۶ میلادی احداث شده است و آقای Bogdan Gîrbovan در طبقه ی دهم آن ساکن است

 

 

زندگی متفاوت آپارتمانی دررومانی +تصاویر

 

زندگی متفاوت آپارتمانی دررومانی +تصاویر

 

زندگی متفاوت آپارتمانی دررومانی +تصاویر

 

زندگی متفاوت آپارتمانی دررومانی +تصاویر

 

زندگی متفاوت آپارتمانی دررومانی +تصاویر

 

زندگی متفاوت آپارتمانی دررومانی +تصاویر

 

زندگی متفاوت آپارتمانی دررومانی +تصاویر

 

 

 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت ��شونه