خانواده

طلاق و جدايي در غرب

سرویس خانواده جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش پیامدهای طلاق:. نویسنده: آنتونی گیدنز. مترجم: منوچهر صبوری. افزایش طلاق. سی سال گذشته شاهد افزایش بیشتر میزان طلاق همراه با کاهش تقبیح آن بوده است. طی قرنهای متعددی در غرب ازدواج عملاً تجزیه ناپذیر تلقی می گردید. طلاق در موارد بسیار محدودی، مانند انجام نگرفتن زناشویی، مجاز شمرده می شد. یک یا دو کشور صنعتی هنوز طلاق را به رسمیت نمی شناسند، و در رفراندومی در ایرلند در سال 1986، اکثریت علیه دادن اجازه ی طلاق به زن و شوهر رأی دادند. با وجود این اکنون اینها مواردی منفرد و استثنایی هستند. اکثر کشور

طلاق جدایی طلاق و جدایی طلاق یا جدایی

ادامه مطلب ...
زوال خانواده؟

سرویس خانواده جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش آنچه باید بدانید:. نویسنده: آنتونی گیدنز. مترجم: منوچهر صبوری. در سال 1859، یکی از نویسندگان مجله ی بوستون کوارترلی(1) نوشت که "خانواده به معنای قدیمی آن، از سرزمین ما ناپدید می گردد، و نه تنها نهادهای آزاد ما مورد تهدید واقع می شوند بلکه حتی وجود جامعه ی ما به خطر افتاده است (به نقل از Lantz, Schultz & O'Hara, 1977 ) این گونه قضاوت در طی سالها در بیشتر کشورهای غربی انعکاس یافته، و با نگرانی بسیار و به طور منظم بیان گردیده است. حزب محافظه کار طی دهه ی 1980 خانواده را به صورت موضوعی سیاسی در بریتا

زوال خانواده

ادامه مطلب ...
جايگزينهاي ازدواج و خانواده

سرویس خانواده جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش آنچه باید بدانید:. نویسنده: آنتونی گیدنز. مترجم: منوچهر صبوری. کمونها. خانواده از دیرباز منتقدان خود را داشته است. در قرن نوزدهم، متفکران متعددی این موضوع را مطرح کردند که زندگی خانوادگی باید با شکلهای اشتراکی تر زندگی جایگزین شود. برخی از این اندیشه ها به مرحله ی عمل درآمد، که یکی از معروفترین نمونه های آن اجتماع اونیدا(1)، در نیوانگلند آمریکا بود که در نیمه ی قرن نوزدهم به وجود آمد. این اجتماع بر پایه ی اعتقادات مذهبی جان هامفری نویس(2) استوار بود. همه مردان در این اجتماع با همه ی زنان پیمان

ازدواج خانواده ازدواج و خانواده

ادامه مطلب ...
رويه ي تاريک خانواده

سرویس خانواده جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش آنچه باید بدانید:. نویسنده: آنتونی گیدنز. مترجم: منوچهر صبوری. از آنجا که روابط خانوادگی و خویشاوندی جزئی از وجود هر کسی را تشکیل می دهند، زندگی خانوادگی عملاً کلیه ی انواع تجربه عاطفی را در بر می گیرد. روابط خانوادگی- میان زن و شوهر، پدر و مادر و فرزندان، برادران و خواهران، یا میان خویشاوندان دور- می تواند گرم و ارضاکننده باشد. اما این روابط ممکن است به همان اندازه مملو از تنشهایی باشد که افراد را دستخوش نومیدی می سازند و یا آنها را سرشار از احساس عمیق اضطراب و گناه می کنند. "رویه ی تاریک" زند

ادامه مطلب ...
خانواده و ازدواج در انگلستان

سرویس خانواده جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش آنچه باید بدانید:. نویسنده: آنتونی گیدنز. مترجم: منوچهر صبوری. ویژگیهای کلی. تفاوتهای بسیاری در سازمان خانواده در جامعه بریتانیا وجود دارد- برخی از این تفاوتها بعداً مشخص خواهد گردید. اما تعدادی ویژگیهای کلی نیز وجود دارد که در مورد اکثر جمعیت قابل تطبیق است:. 1- خانواده ی انگلیسی تک همسر است، و تک همسری در قانون رسمیت یافته است. اما با در نظر گرفتن میزان زیاد طلاق که اکنون در انگلستان وجود دارد، برخی محققان اظهار کرده اند که الگوی ازدواج انگلیسی را باید تک همسری پی در پی نامید. یعنی افراد مجاز

خانواده ازدواج خانواده و ازدواج خانواده در ازدواج

ادامه مطلب ...
تغييرات در الگوهاي خانواده در سراسر جهان

سرویس خانواده جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش آنچه باید بدانید:. نویسنده: آنتونی گیدنز. مترجم: منوچهر صبوری. انواع گوناگون از شکلهای خانواده در جوامع مختلف در سراسر جهان به جای مانده است. در بعضی نواحی، مانند مناطق دوردست آسیا، آفریقا یا اقیانوس آرام شکلهای سنتی خانواده شامل خانواده های گسترده، کلانها، و چندهمسری چندان تغییری نکرده اند. اما، در بیشتر کشورهای جهان سوم، تغییرات گسترده ای در حال وقوع است. منشأ این تغییرات پیچیده است، اما چند عامل را می توان به عنوان عوامل به ویژه مهم در ایجاد این دگرگونیها برگزید. این عوامل، در درجه ی اول، ه

تغییرات در الگوهای خانواده در سراسر جهان

ادامه مطلب ...
خانواده و ازدواج در تاريخ اروپا

سرویس خانواده جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش آنچه باید بدانید:. نویسنده: آنتونی گیدنز. مترجم: منوچهر صبوری. پیش از صنعتی شدن، بیشتر خانواده ها واحدهای تولید نیز بودند، و به کشاورزی یا صنایع دستی اشتغال داشتند. حتی افرادی که خانواده های فرزندزایی خود را ایجاد نمی کردند معمولاً در محیطهای خانوادگی دیگران زندگی و کار می کردند. در انتخاب الگوهای ازدواج معمولاً عشق یا محبت نقش تعیین کننده نداشت، بلکه منافع اجتماعی و اقتصادی مربوط به تداوم نقش اقتصادی خانواده و نگهداری و مراقبت از وابستگان اهمیت اساسی داشت. مالکان اغلب به طور غیرمستقیم بر انتخا

خانواده و ازدواج در اروپا

ادامه مطلب ...
روابط خانوادگي

سرویس خانواده جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش آنچه باید بدانید:. نویسنده: آنتونی گیدنز. مترجم: منوچهر صبوری. روابط خانوادگی در گروههای خویشاوندی بزرگتر همیشه شناخته شده است. عملاً در همه ی جوامع می توانیم آنچه را که جامعه شناسان و مردم شناسان خانواده ی هسته ای نامیده اند تشخیص دهیم، که شامل دو بزرگسال است که با هم در خانواده ای با فرزندان خود یا کودکانی که به فرزندی پذیرفته اند زندگی می کنند. در اکثر جوامع سنتی، حتی هنگامی که هیچ گونه کلانی وجود ندارد، خانواده ی هسته ای در گونه ای از شبکه های بزرگتر خویشاوندی جای گرفته است. در جایی که خویش

روابط خانوادگی

ادامه مطلب ...
خويشاوندي

سرویس خانواده جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش آنچه باید بدانید:. نویسنده: آنتونی گیدنز. مترجم: منوچهر صبوری. مطالعه ی خانواده و ازدواج یکی از مهمترین حوزه های جامعه شناسی است. عملاً در تمام جوامع، هر کس در زمینه ای خانوادگی پرورش می یابد، و در هر جامعه اکثریت عظیم بزرگسالان متأهل هستند، یا بوده اند. ازدواج نهاد اجتماعی بسیار فراگیری است. با وجود این مانند سایر جنبه های زندگی اجتماعی تفاوتهای زیادی در الگوهای خانواده و ازدواج میان فرهنگهای گوناگون وجود دارد. اینکه چه چیزی خانواده محسوب می شود، ارتباطاتش با خویشاوندان دیگر، با چه کسانی می تو

خویشاوندی

ادامه مطلب ...
دلایل شایع گریه نوزادان

دیگر از گریه هایش کلافه شده ای، نمی دانی که چه باید بکنی، گاهی وقت ها توی دلت آرزو می کنی که ای کاش او هم زبان حرف زدن می داشت و می توانست بگوید که چه می خواهد. صدای گریه هایش آزارت می دهد ولی کاری از دستت بر نمی آید!. اگر هم برآید نمی دانی که چه انجام دهی! گاهی آن قدر کلافه می شوی که با خودت می گویی: ای کاش مادر نمی شدم، گاهی هم طفل نوزادت را در آغوش می کشی و راهی مطب دکتر می شوی، در این میان اگر مادری باتجربه داشته باشی گاهی هم به او سری می زنی تا دوایی برای گریه نوزادت بیابد. بچه ها زیاد گریه می کنند و هیچ روشی برای فهمیدن این که چرا آن ها

دلایل گریه نوزادان

ادامه مطلب ...
میوه کودک پوست کنده باشد یا با پوست؟

این سوال برای بسیاری از مادران مطرح می شود که آیا باید میوه را برای استفاده در غذای کودکان پوست بکنند؟. به گزارش جوان ایرانی به نقل از مشرق، تغذیه کودکان باید اصولی باشد و مادران باید برای مصرف میوه کودکانشان اصولی را رعایت کنند. دلایل بسیاری برای پوست کندن وجود دارد:. هضم غذای کودک را آسان تر می کند. شاید کودکتان طعم پوست را دوست نداشته باشد. از گیر کردن پوست در گلو و احتمال خفگی جلوگیری می کند. از ورود آفت باقی مانده بر پوست جلوگیری می کند. آیا کودک می تواند پوست را هضم کند؟. این بستگی به بدن کودکان دارد. در بعضی موارد مصرف پوست می تواند موج

میوه پوست کنده پوست میوه برای پوست

ادامه مطلب ...
کودکان تمام گفته های پدر و مادر را درک میکنند

مشکلات زندگی ،استرس در برخی مواقع حوصله برای والدین نمی گذارد و بیشتر آنها تمایل به تنها ماندن و دوری از فرزندان و سرو صدا دارنداین امور باعث مشود که کودک را از سر خود بازکنید. یک دکترای روانشناسی کودک و نوجوان با تاکید بر اینکه کودکان حرف‌های والدین را خیلی خوب درک می‌کنند و آنها را می‌پذیرند گفت: شاید والدین از زدن حرفی منظور خاصی نداشته باشند اما فرزندان حرف آنان را جدی می‌گیرند و خود را با آن برچسبی که به او نسبت داده می‌شود، می‌شناسند. دکتر محمد زارع نیستانک، با اشاره به اینکه همه ما گاه در مواقع عصبانیت یا ناراحتی حرف‌هایی را به فرزندانما

ادامه مطلب ...
عواقب ویرانگر داستان های خیالی غیرواقعی برای کودکان

وقتی صحبت از موجودات ماورای زمینی ،جن و پری،دیو ،غول و داستان های خیالی غیرواقعی برای کودکتان می کنید متوجه عواقب ویرانگر آن نیز باشید. القای باور های اشتباه درباره موجودات ماورای زمینی به آموزش آن ها آسیب می زند. خواندن داستان های جن و پری می تواند برای کودکان آسیب پذیر باشد. بررسی ها نشان می دهند، خواندن داستان های جن و پری برای کودکان ویرانگر است و آموختن مواردی غیر محتمل مانند تبدیل شدن قورباغه به پرنسس بر باور های آن ها تاثیر می گذارد. دور شدن از واقع گرایی ترس احساس نا امنی و تخیل منفی از موارد تاثیر این داستان ها بر کودکان است، به گفته م

داستان خیالی کودکان داستان های خیالی کودکان داستان های خیالی برای کودکان

ادامه مطلب ...
پيامدهاي ناشي از طلاق در کودکان و درمان آنها

سرویس خانواده جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش پیامدهای طلاق:. نویسنده: دکتر شهربانو قهاری. طلاق چیست و چه پیامدهایی به دنبال دارد؟. طلاق پدیده ی دردناکی برای زوج ها و ضربه ی روانی بزرگی برای فرزندان به شمار می رود. کودکان به دنبال طلاق والدین، دچار شوک بزرگی می شوند و به تنهایی قادر به کنار آمدن با شرایط نیستند و به کمک والدین، خویشاوندان و درمانگران احتیاج دارند. این که کودکان به مراتب بیش از نوجوانان از طلاق والدین آسیب می بینند، دلایل زیادی دارد اما یکی از مهم ترین آن ها نگرش و تفکر آن ها نسبت به موضوع طلاق است. بسیاری از کودکان احساس تق

ادامه مطلب ...
گام به گام رفتار با کودکان بی ادب

چرا فرزندان نسل جدید بی ادب اند؟فرزند شما کدام طرفیست؟ با ادب یا بی ادب ؟بهترین راه های درمان بی ادبی را برایتان آورده ایم. تمامی والدین خواستار تربیت فرزندانی خوب و مودب هستند، به گونه ای که هم در زندگی خانوادگی براحتی با اطرافیان ارتباط برقرار کنند و هم در اجتماع افرادی محتر�� باشند؛ در غیر این صورت اگر فرزندتان بی ادب است مطمئن باشید هیچ کس دوست ندارد با او همکلام شود، فرزند بی ادب به یک بزرگسال بی ادب تبدیل خواهد شد. بزرگسالانی که مؤدب نیستند با شغل شان، همسرشان و دوستان شان مشکلات فراوانی خواهند داشت. پس با پرورش کودکی مؤدب به ایجاد جامعه

رفتار با کودکان بی ادب

ادامه مطلب ...
اهمیت تغذیه در کودکان زیر دو سال برای تقویت هوش

تغذیه صحیح در افزایش قدرت حافظه نقش بسزایی دارد،اگر نگران این امر در فرزندتان هستیدبا ید از دوران جنینی اقدام کنید و تا دو سالگی از خوراکیهای مناسب برای بهبود حافظه کودکتان استفاده کنید. فتانه کاوری‌زاده در مورد اهمیت تغذیه صحیح در افزایش قدرت حافظه اظهار کرد: قسمت عمده مغز در دوران جنینی توسط اسیدهای چرب امگا ۳ شکل می‌گیرد که این اسیدهای چرب نقش بسیار مهمی در تقویت حافظه و ضریب هوشی افراد دارد. کارشناس تغذیه معاونت بهداشت استان ایلام ادامه داد: اگر تغذیه مادر هنگام بارداری و بخصوص در سه ماهه‌ اول مناسب باشد و به مقدار کافی از منابع امگا ۳ مانن

اهمیت تغذیه کودکان اهمیت تغذیه در کودکان اهمیت تغذیه برای کودکان

ادامه مطلب ...
توجه به مقدار نمک در غذای کودک

با توجه به تحقیقات انجام شده در ایالات متحده مقدار نمک در غذاهای آماده بسته بندی شده کشف شد. بیش از ۷۰ درصد از غذای آماده کودک که والدین به به نوزادان میدهند حاوی نمک است،. وجود نمک زیاد در غذاهای آماده کودک بسیار خطرناک است، زیرا دادن نمک بیش از حد به کودکان می تواند منجر به فشار خون بالا، بیماری های قلبی، و سکته مغزی در آینده شود، ” جویس معلوف، گفت:. فشار خون بالا به عنوان یک بیماری است که فقط بیماری بزرگسالان نیست در واقع از ۲۰ کودک یک کودک دارای فشار خون طبیعی است. فشار خون بالا با چاقی کودکان ارتباط دارد. انجمن قلب آمریکا توصیه می کند حد

نمک غذای کودک نمک در غذای کودک

ادامه مطلب ...
تاثیر تنبیه فیزیکی بر کودکان

بدرفتاری با کودکان می‌تواند باعث تغییرات اپی‌ژنتیکی در آنها شود. تنبیه و سوء رفتار با کودک می‌تواند بر قابلیت پاسخ‌گویی او به شرایط استرس‌زا تأثیر منفی گذاشته و او را مستعد ابتلا به بیماری روانی سازد. بدرفتاری و تنبیه کودکان اغلب به رنجی منجر خواهد شد که تمامی زندگی آنها را تحت تأثیر قرار داده و آنها را در معرض افسردگی و اضطراب دائم قرار خواهد داد. تنبیه کودک می‌تواند تغییرات بد ژنتیکی ایجاد کند. هر چه شدت تنبیه و سوء رفتار با کودک بیشتر باشد، ریسک اختلالات بلندمدت سیستم مقابله با استرس نیز بیشتر می‌شود. در حقیقت بدرفتاری با کودک بر ژن FKBP5

تاثیر تنبیه کودکان تاثیر تنبیه بر کودکان تاثیر تنبیه در کودکان

ادامه مطلب ...
به تمام ریخت و پاش‌های کودکان - نه - نگویید

کودکان امروز فرصت‌ بسیار کمی برای بازی‌های بدون ساختار و نامرتبی که ما در گذشته انجام می‌دادیم، دارند. هر کودکی سرگرمی مخصوص به خود را دارد اما یک چیزی است که تمام کودکان در آن ماهرانه عمل می‌کنند: ریخت و پاش. در واقع زندگی کردن با یک کودک ممکن است گاهی به شما این احساس را بدهد که در دام ریخت و پاش‌ها و لباس‌های کثیف او گیر افتاده‌اید. صبر زیادی لازم است اگرچه می‌توانید به او تمیز کردن را آموزش دهید. فقط مراقب باشید، هنگامی که این عادات خوب را به او یاد می‌دهید، به تمام ریخت و پاش‌های او «نه» نگویید زیرا او با بعضی از این فعالیت‌ها است که ج

ادامه مطلب ...
تربیت فرزندان پسر

تربیت فرزندان پسر<!--[if lt IE 9]> <script src="http://soali. ir/wp-content/themes/portal-jarida1. 5/js/html5. js" ></script> <script src="http://soali. ir/wp-content/themes/portal-jarida1. 5/js/selectivizr-min. js" ></script> <![endif]--><!--[if IE 8]> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="http://soali. ir/wp-content/themes/portal-jarida1. 5/css/ie8. css" /> <![endif]--><!-- This site is optimized with the Yoast WordPress SEO plugin v1. 5. 3. 3 - https://yoast. com/wordpress/plugins/seo/ --><!-- / Yoast WordPress SEO plugin.

تربیت فرزندان تربیت فرزندان پسر تربیت پسر

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه