نوشته‌هایی با برچسب "این تابلو چه چیزی کم دارد؟"

تست روانشناسی؛ این تابلو چه چیزی کم دارد؟ تست روانشناسی؛ این تابلو چه چیزی کم دارد؟

تابلویی که در عکس می‌بینید جاده‌ای را نشان می‌دهد که به یک خانه منتهی می‌گردد. بنظر شما این صحنه چه چیزی کم دارد؟. یک درخت ؟. یک آبگیر (برکه) ؟. آدم ها ؟. یک تکه ابر ؟. یک ماشین ؟. درخت:. در زندگی شخصی، به بیشترین چیزی که اهمیت می‌دهید …. رشد معنوی خودتان است. پیامی که در پشت این سوال قرار دارد. چیزی که انتخاب می‌کنید تا به صحنه اضافه شود نشانگر چیزی است که در زندگی شخصی برایتان اهمیت دارد. با تغییر اولویتهای زندگیتان، انتخاب شی‌ء جاافتاده در این صحنه نیز تغییر خواهد کرد. این سوال را چند سال دیگر نیز از خود بپرسید تا دریابید که دیدگاهتان نسب

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه